Presentasjon av granskningsrapport

Pressekonferansen starter kl. 16.00